Om du är intresserad av plats på Gungan ställer du ditt barn i kö via Stockholms stad . De flesta nya barn börjar i augusti, men såtillvida det finns lediga platser har vi möjlighet att ta emot barn under hela året.

Kontakta oss gärna direkt för att få veta mer om verksamheten, komma på visning av förskolan, eller höra dig för gällande om det finns någon ledig plats för tillfället (ibland kan det gå snabbt om en familj t.ex. flyttar).

Köregler

På Gungan hanterar vi vår egen kö och tillämpar följande köregler:

  1. Syskonförtur. Detta innebär att barn med syskon i samma hushåll som redan är placerade på förskolan erbjuds plats före andra barn.
  2. Därefter erbjuds plats till barn med längst kötid till förskolan. Om flera barn har samma kötid ligger barnets födelsedatum till grund för placering, d.v.s. äldre barn går före yngre.

Läs mer om vad som vad som gäller för att kunna börja, och vad som händer när du fått plats för ditt barn

Förutsättning för att börja på Gungan

Stockholm stad har beviljat förskolan Gungan undantag från skollagens öppenhetskrav (se beslut), vilket innebär att vi endast erbjuder plats till barn vars vårdnadshavare ställer upp på följande insatser:

  • Fixardagar – delta på fixardag 1 gång per termin
  • Föräldrajour – vara beredd att hoppa in i och delta i verksamheten 4-7 dagar per termin om personal är frånvarande och vikarie inte tillgänglig (används i praktiken mycket sällan)
  • Styrelsearbete – delta i styrelsearbetet någon gång under barnets tid på förskolan

Att börja på Gungan

Föräldrarna gör upp med förskolerektorn om lämpligt datum att börja.

Vi tillämpar tredagars-inskolning vilket innebär att en förälder är med sitt barn på förskolan mellan 9.00–15.00 de första tre dagarna och deltar i verksamheten. På fjärde dagen lämnas barnet på förskolan mellan 9.00–15.00 likaså den femte dagen och nästkommande vecka. Har allt fungerat bra kan man veckan efter lämna och hämta efter det schema som överenskommits.

Personalen informerar om rutiner på förskolan och du som förälder informerar oss om ditt barn. Dialogen mellan föräldrar och personal är viktig, inte minst i början.

Din roll under inskolningen

Din roll som förälder under inskolningen är att ge barnet trygghet. Du finns aktivt med i verksamheten, och det är du som förälder som byter blöjor, vilar med barnet, samt sitter bredvid under lunch och mellanmål. Barnet ska kunna gå till dig och ”tanka” trygghet efter behov. Även om barnet sitter i ditt knä kan barnet se vad som händer i leken och delta på avstånd. Det är olika från barn till barn hur lång tid de behöver titta på innan de bestämmer sig för att delta i aktiviteter.