Förskolan Gungan
Lindevägen 108
120 48 Enskede Gård

Förskolerektor: Ulrica Ernefelt

Telefonnummer till avdelningarna:

  • Månen: 070-922 8672
  • Solen: 070-922 8779

Du är också välkommen att kontakta föräldrakooperativets Styrelse.

Är du intresserad av en plats hos oss?

Vi är med i den kommunala förskolekön. Anmäl ditt intresse för förskolan Gungan genom att ansöka om förskoleplats hos Stockholms stad. Du är givetvis också välkommen att kontakta oss direkt – per telefon eller via formuläret ovan – om du har frågor om verksamheten. Gungan tar emot barn för inskolning året runt när vi har en ledig plats. Läs mer om ansökan, antagning och att börja på Gungan: Ansök om plats.

Klagomål eller idéer?

På Gungan strävar vi alltid efter att förbättra oss era åsikter är en viktig del i utvecklingssarbetet. Vi uppmuntrat en nära och öppen kontakt mellan vårdnadshavare och pedagoger på förskolan. Klagomål och idéer kan tas upp med alla pedagoger på förskolan.

Ytterst är det förskolerektor och föreningens styrelse som är ansvariga.

  • Har ni frågor eller åsikter eller  om förskolans pedagogiska verksamhet så kan ni vända er till förskolerektorn på epost eller telefon: 076-007 48 64
  • För frågor och åsikter om föreningen så vänder ni er till medlemsansvarig i föreningens styrelse.

Alla vårdnadshavare har enligt skollagen rätt att lämna synpunkter och klagomål på verksamheten. Klagomål hanteras enligt förskolans rutiner för klagomål, man kan välja att vara anonym när man lämnar klagomål. Anonyma klagomål kan lämnas till styrelsen genom detta formulär. Om brister identifieras tas en åtgärdsplan fram.

Har du kontaktat huvudmannens klagomålshantering, och anser att dina synpunkter inte hanterats av förskolan, är du välkommen att anmäla det till Stockholms stad. Använd anmälningsblanketten: Anmälan mot förskola eller pedagogisk omsorg