Gungan drivs av oss föräldrar, för våra barn. Vi föräldrar är engagerade och tycker det är roligt att alla känner alla. Våra gemensamma aktiviteter gör att barnen inte bara lär känna varandra, utan även vännernas familjer, precis som vi vill ha det!
Varje läsår anordnas två fixardagar där alla föräldrar hjälper till att fixa det som behövs på förskolan, såsom att måla, sätta upp hyllor, göra fint på gården, osv. Det är ett bra tillfälle för alla föräldrar att lära känna varandra och samtidigt göra fint på förskolan.

Varje termin sätter vi upp en kalender där föräldrarna skriver upp sig på jourdagar, då man är beredd att hoppa in i verksamheten om flera i personalen är sjuka. Det är väldigt sällan jourschemat användas, då personalen i första hand täcker upp för varandra eller tar in en vikarie, men det är en trygghet och ekonomisk fördel att vi som föräldrar kan ställa upp vid behov.

Vi har även en kickoff varje augusti som trivselgruppen ansvarar över, då alla föräldrar och barn träffas och fikar/ äter middag tillsammans.

Någon fredagskväll per termin arrangerar trivselgruppen ”after-dagis” där alla föräldrar, barn och syskon ses för att umgås.

Gungan är en ekonomisk förening vilket innebär att vi bland annat har arbetsgivaransvar och en styrelse. Styrelsen tillsätts i samband med årsmötet och sköter föräldrakooperativet under året. Alla föräldrar bör någon gång vara med i styrelsen eller bidra med en arbetsinsats på annat sätt, det är viktigt att känna engagemang.

På höstterminen hålls ett medlemsmöte där styrelsen informerar om aktuella styrelseärenden och svarar på frågor. Ett årsmöte sker på vårterminen där vi går igenom budget, verksamhetsberättelse och årsredovisning, tillsätter styrelse samt diskuterar mer långsiktiga frågor kring hur vi vill driva förskolan.