Föräldrakooperativet Gungan är en ekonomisk förening vars medlemmar består av föräldrar till de barn som går på förskolan. Föräldrakooperativet är huvudman för förskolan och bestämmer över sin egen verksamhet inom ramen för skollagen och Stockholms stads riktlinjer.

Verksamheten finansieras på vanligt sätt genom förskolepeng, vilket innebär att du som förälder betalar samma taxa som på kommunala förskolor. Men eftersom föräldrar ställer upp ideellt för vissa uppgifter som vi annars hade behövt betala för – till exempel under fixardagar varje termin – räcker förskolepengen lite längre. Vi har därför möjlighet att ge barnen och våra anställda det lilla extra, och är stolta över att ha hög personaltäthet och egen kock. Läs mer om Föräldraengagemang på vår förskola.

Föräldrakooperativets medlemmar, det vill säga föräldrarna, väljer en styrelse i samband med årsmötet. Läs mer om styrelsens arbete här.

Då vi är en ekonomisk förening betalar varje familj en insats om 100 kronor till föreningen i samband med att barnet antas till förskolan och familjen inträder i föreningen såsom föreningsmedlem.

Föreningens stadgar kan du läsa här: ladda ned stadgar.