Förskolan Gungan är belägen i trädskoleområdet i Enskede Gård, nära Gamla Enskede, där det finns bostadshus, grönområden och skogsdungar. Vi är särskilt glada över våra ljusa, rymliga lokaler med många rum att vistas i för barn och pedagoger. Här finns gott om plats för både gemensam lek och lugna ytor för den som vill dra sig undan en stund.

Våra barn är ute minst en gång varje dag, ofta två. Förskolan har en enskild gård som delas med grannkompisarna på föräldrakooperativet Linden. På gården finns det en stor lekbuss, sandlåda, cyklar och en mängd lekmaterial.  Även barnvagnsförråd ryms på gården. Direkt utanför grinden ligger Trädskoleparken med stora gräsytor och en lagom brant pulkabacke på vintern. Vi går också ofta till andra närliggande grönområden då naturen inbjuder till kreativitet, skapande och nya sinnesintryck.

För att skapa bästa möjliga miljö och minska exponering för skadliga kemikalier i vardagen jobbar vi aktivt med Stockholms stads projekt kemikaliesmart förskola.