Vi har två avdelningar på förskolan, Solen och Månen. Såväl barn som personal hör hemma på en av avdelningarna, men träffas mycket i tvärgrupper och vid aktiviteter. Utöver personal i barngrupp har förskolan en egen kock som ofta håller till i förskoleköket.

Solen

Ingrid Bergman
Förskolechef och förskollärare
Thim Bäckström
Barnskötare
Susanne Nilsson
Barnskötare
Babacar Wade
Barnskötare (vik)
Helena Andersson
Barnskötare
Tjänstledig

Månen

Anna Björk
Förskollärare
Monica Rasmusson
Barnskötare
Billy Lehtinen
Barnskötare
Matilda Lindgren
Barnskötare (vik)
Jessica Louthander
Förskollärare
Föräldraledig
Josefine Fahlström
Barnskötare
Tjänstledig

Köket

Pia Bhattacharyya Norgren
Kock

 

Planering och vidareutveckling

Det är viktigt att personalen på Gungan trivs och känner att de utvecklas i sitt yrke. Därför uppmuntras exempelvis vidareutbildning. Personalgruppen har planering på kvällstid och egen planering en gång i veckan under arbetstid. En gång per termin har man två hela planeringsdagar där övergripande riktlinjer och aktiviteter för terminen diskuteras. Under dessa dagar håller Gungan stängt.